Stichting Hulp in Praktijk (HIP) Westelijke Mijnstreek

van totaal € 500 (14%)

HiP wil mensen zonder of met een beperkt sociaal netwerk en/of gebrek aan voldoende financiële middelen hulp bieden. HiP
biedt Hulp in de Praktijk door vragen om hulp (van mensen in nood) te beantwoorden met de inzet van betrouwbare vrijwillige
hulpbieders, woonachtig is in de buurt van de hulpvrager.

Bekijk alle
17-06-2019 | 13:41 collecteren week van 11 juni tot 15 juni 2019 in Stein voor Stichting Hip
20-05-2019 | 15:22