Popkoor Ambissjes

van totaal € 500 (5%)

Popkoor Ambissjes uit Beekdaelen (Nuth) is een gemengd koor dat in 1968 opgericht is onder de naam ”Youth 66”. We zijn een ambitieus koor van, op dit moment, 18 enthousiaste zangers en zangeressen. Met Levon Leonard als dirigent wordt gewerkt aan goed stemgebruik, beleving van de muziek en een enthousiaste uitstraling. We bouwen met veel plezier samen met Levon aan een vlot repertoire, dat bestaat uit een mix van pop, musical, close harmony en filmmuziek. Prachtige 4-stemmige arrangementen, eigentijds en swingend, begeleid door muziekbanden of piano.
Popkoor Ambissjes treedt op tijdens buurtfeesten en (kerst)markten en luistert kerkvieringen of trouwmissen op. Het zingen met andere koren of muziekgezelschappen vormt voor ons een bron van plezier.

Popkoor Ambissjes is een kleine vereniging, maar alle beetjes helpen! Door te collecteren helpen we onze eigen vereniging. We hopen dat u ons en het Oranjefonds zult steunen.

Bekijk alle
22-05-2019 | 11:10 Het steunen van sociale initiatieven is belangrijk, evenals het gezond blijven van Popkoor Ambissjes!